مناقصه تعمیرات نیمه اساسی بویلر 11 نیروگاه قم تولید برق قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق قم

شماره آگهی te-۹۵t-۱۰۲۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۰۷۱۴۱۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۷
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات نیمه اساسی بویلر ۱۱ نیروگاه قم
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۱۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب ۰۱۰۰۷۶۱۶۸۱۰۰۶ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۱۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن