مناقصه خرید والوهای فشار قوی تولید برق اهواز - نیروگاه رامین
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق اهواز - نیروگاه رامین

شماره آگهی ۲۶/۹۵
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۵۰۴۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید والوهای فشار قوی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۶-۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۶-۲۴
آدرس خرید اسناد : اهواز كيلومتر۲۰ جاده مسجدسليمان اداره قراردادهای نيروگاه رامين و يا تهران خيابان سهروردی شمالی خيابان شهيد قندی (پاليزی) پلاك ۶۷ واحد ۲
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.raminpower.ir وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۲-۲۴ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- تذكر مهم : اسناد پيوست جهت مطالعه و اطلاع رسانی می باشد و شركت ها جهت حضور در مناقصه می بايست پس از اعلام آمادگی نسبت به خريد اسناد از طريق سايت www.raminpower.ir و يا مراجعه حضوری اقدام نمايند هر يك از پاكات الف ، ب و ج بايستی بصورت جداگانه لاك و مهر گرديده و هر سه را در پاكت ديگری قرار داده و مجدداً لاك و مهر گردد از بازگشايی پاكاتی كه فاقد لاك و مهر می باشند خودداری خواهد شد. چنانچه هر يك از شركت كنندگان تذكر فوق را رعايت ننمايند حق هيچگونه اعتراضی در خصوص دليل عدم گشايش پاكات خود را ندارند. صحت كليه مندرجات فرمهای پيوست مربوطه ذيل (فرمهای ارزيابی كيفی) مورد تاييد می باشد و چنانچه در طول مدت قرارداد ثابت شود كه اطلاعات ارائه شده در خصوص سوابق اجرايی و تحصيلات مديران شركت و عناصر كليدی، تجربه و حسن انجام كار، ماشين آلات و توان مالی و ساير مندرجات و مستندات ناصحيح باشد كارفرما محق به فسخ قرارداد و يا در صورت ادامه قرارداد ضبط حسن انجام تعهدات و محروم از عقد قرارداد به مدت حداقل ۲ سال و معرفی به مراجع ذيصلاح خواهد بود و پيمانكار در صورت عدم اثبات صحت مدارك حق اعتراض را از خود سلب می نمايد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن