مناقصه خرید 17 دستگاه رایانه سرور بانک ملت
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بانک ملت

شماره آگهی ۱۲۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۱۷ دستگاه رایانه سرور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۰۲۴۰۱۰۲۶۵ با شناسه ۱۳۹۵۱۷۵۰۰۲۰۱۲۳۲۲۷ قابل پرداخت / سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری جام شماره ۲۰۲۴۰۱۳۵۹۵ به شناسه واریزی ۱۳۹۵۱۷۵۰۰۲۰۱۲۳۱۴۲ در وجه اداره
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : تهران طالقانی مقابل ساختمان وزارت نفت ساختمان شماره ۳۸۰ ط ششم
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن