سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید عالیشهر

شماره آگهی ۸-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۱۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه تکمیل هنرستان ۸ کلاسه فاز ۴ با برآورد ۲۲.۲۱۷.۹۴۵.۱۱۲ ریال و تضمین ۱.۱۱۰.۸۹۸.۰۰۰ ریال ---- تکمیل دبستان ۱۲ کلاسه فاز ۳ با برآورد ۱۶.۲۱۱.۹۲۶.۵۶۹ ریال و تضمین ۸۱۰.۵۹۷.۰۰۰ ریال --- تکمیل مدرسه راهنمایی ۶ کلاسه فاز ۴ با برآورد ۱۲.۲۷۲.۳۴۴.۴۳۵ ریال و تضمین ۶۱۳.۶۱۸.۰۰۰ ریال ---- احداث ساختمان کلانتری فاز ۱ با برآورد ۱۰.۷۲۵.۶۸۰.۳۳۷ ریال و تضمین ۵۳۶.۲۸۵.۰۰۰ ریال --- احداث مرکز بهداشت فاز ۴ با برآورد ۱۲.۸۶۵.۶۲۳.۳۱۵ ریال و تضمین ۶۴۳.۲۸۲.۰۰۰ ریال ---- عملیات آماده سازی معابر اطراف تعاونی مسکن فرهنگیان فاز ۴ با برآورد ۱۰.۱۸۶.۴۲۹.۶۷۷ ریال و تضمین ۵۰۹.۳۲۲.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته ابنیه و با حداقل رتبه ۵ ـ رشته راه و باند و با حداقل رتبه ۵
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر در وجه شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
آدرس خرید اسناد : بزرگراه خلیج فارس شهر جدید عالیشهر ـ بلوار زیتون ـ شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تجدید نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن