مناقصه 111-95 : parts for masonilan globe control valve ---- پتروشیمی مارون
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی مارون

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۲۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱۱۱-۹۵ : parts for masonilan globe control valve ---- ۱۱۲-۹۵ : portable boring machine ---- ۱۱۳-۹۵ : pump hermatic ---- ۱۱۴-۹۵ : highactivityethylene oxide (eo) catalyst density۹۱۸kg/cm catalystm۲۷۲ ---- ۱۱۵-۹۵ : titaniumtetrachl oride(ticl۴)ref.millenium france or other apr.equ-----۱۱۶-۹۵ : magnesiumethylate-mg (oc۲h۵)۲ (mgo) ref.degussa germany or
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲ درصد مبلغ پیشنهادی
تاریخ دریافت اسناد : ۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۲۹۵۲۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل www.mpc.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن