مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی و مخابرات استان کردستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان کردستان

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات کابلکشی خاکی و کانالی و کانالسازی و ترمیم مسیرهای حفاری (با تهیه ملزومات طرح) در سطح استان کردستان جهت طرحهای اختصاصی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۶۱۱۲۹۳۶۰۰۰ سیبا بانک ملی شعبه مرکزی سنندج در وجه شرکت مخابرات استان کردستان / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۵.۹۱۳.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ پاکتهای الف و ب و ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ پاکتهای ج
آدرس خرید اسناد : سنندج خ جام جم ـ ساختمان ستادی شرکت مخابرات استان کردستان ط سوم واحد دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : سنندج خ جام جم ساختمان مرکزی شرکت مخابرات استان کردستان ط سوم واحد دبیرخانه
۰۸۷۳۳۶۱۲۳۲۲ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tc-kurd.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن