مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری شهرداری بندر چابهار
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری بندر چابهار

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۱۳۴۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۳
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و اجرای تابلوهای معابر شهری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا ۳۱۰۰۰۰۰۰۲۵۰۰۳ / سپرده شركت در مناقصه ۸۵میلیون ریال واریز به حساب سیبا شماره ۳۱۰۰۰۰۱۶۲۹۰۰۱ یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهردرای چابهار امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک : شهردرای چابهار امور قراردادهای شهرداری
۰۵۴۳۵۳۲۱۲۵۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن