سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه زمین و مسکن شهرداری مشهد

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۲۷۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات مربوط به آماده سازی اراضی شاملو واقع در اراضی معروف به جو فروش
شرایط : رتبه راه و یا ابنیه از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال واریز به حساب سپرده ۷۰۰۷۹۳۴۰۹۴۷۸ بانک شهر / سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۸۷۵.۵۴۲ یال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : میدان راهنمایی، طبقه دوم، امور مالی - واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.vendor.mashhad.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : قدس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن