سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

شماره آگهی ۴-۶-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۲۸۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام عملیات نگهداری راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی و کلیه امور مربوط به سالن دستگاه نیرو و تاسیسات mdf و نظافت و خدمات و تلفن های همگانی مرکز آببر و امور مشترکین شهرستان طارم توسط اشخاص حقوقی با برآورد ۱,۵۴۶,۱۴۲,۴۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۶۰ هزار ریال واریز به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ نزد بانک ملت به شماره ۲۱۰۴۱۹۵۵۸۵۲۸۶ / سپرده شركت در مناقصه ۶۲ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ نزد بانک ملت با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۷۲۲۱۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۹ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن