مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری مخابرات استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان زنجان

شماره آگهی ۳-۶-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۲۸۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی و سیستم های pg و نگهداری شبکه هوایی شامل سیمکشی و بازسازی و نوسازی خطوط مشترکین با مصالح مورد نیاز و انواع کابل های مهاردار هوایی و سیم رانژه و کابل های ۶۰۰ زوج و بالاتر و فیبر نوری و مفصل فیبر نوری و دستگاه پرگین در محدوده مرکز تلفن شهری امام شهرستان زنجان با برآورد ۱,۳۴۲,۳۸۲,۸۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰ هزار ریال واریز به حساب جام شماره ۱۶۸۲۸۲۸۲۶۶ نزد بانک ملت به شماره ۲۱۰۴۱۹۵۵۸۵۲۸۶ / سپرده شركت در مناقصه ۵۴ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب جام شماره ۱۶۸۳۸۳۸۳۸۷ نزد بانک ملت با شماره شناسه ۲۱۰۴۱۹۴۵۷۲۲۱۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تا ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱ ساعت ۸ صبح
آدرس خرید اسناد : زنجان، مجتمع ادارات، ساختمان ستادی شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۱۲۲۱۲۸ تلفن ۰۲۴۳۳۱۲۲۱۳۹ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن