سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی قم

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۵۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لباس کارکنان
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به حساب همراه بانک رفاه ۲۱۳۷۷۵۳۵۱۰۰۰۳ / سپرده شركت در مناقصه ۷۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز کاری از تاریخ انتشار آگهی
تاریخ ارسال مدارک : ۱۰ روز پس از پایان مهلت خرید اسناد
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم خیابان شهید لواسانی دانشگاه علوم پزشکی قم دبیرخانه
آدرس ارسال مدارک : قم خیابان شهید لواسانی دانشگاه علوم پزشکی قم دبیرخانه
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - دومرحله ای
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن