سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان مرکزی

شماره آگهی ۲۰۰۹۴۱۰۷۲۰۰۰۰۱۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۳۲۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ، اداری شرکت و انبار شهرک صنعتی خیر آباد (به صورت حجمی) شامل : نگهبانی ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - نظافت و خدمات ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - نگهداری تاسیسات ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار - امور مالی ساختمان اداری شرکت - نگهبانی انبار شهرک صنعتی خیر آ باد - نظافت و خدمات ساختمان اداری شرکت - خدمات تایپ و دبیرخانه ساختمان اداری شرکت - خدمات حمل و نقل - نگهبانی ساختمان اداری شرکت با برآورد ۳,۶۶۵,۸۲۴,۸۷۸
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت و یا واریز نقدی به حساب جاری سیبا ۲۱۷۵۶۷۵۲۰۲۰۰۰ نزد بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۸ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۸ ساعت ۱۰ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶۳۳۴۴۳۱۶۰-۳۳۴۴۳۲۳۱-۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱-۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : صاحب قلم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن