سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام کشور

شماره آگهی ۲۷/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۰۴۲۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یکصد هزار تن ذرت برزیلی، اوکراینی و روسی تحویل در مقاصد اعلامی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال غیرقابل استرداد واریز به شماره حساب ۴۰۰۱۰۳۹۸۰۴۰۰۶۰۸۷ خزانه بانکی مرکزی قابل واریز در کلیه شعب بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۳.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۰۰۱۰۳۹۸۰۶۳۷۰۵۶۴ خزانه بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی و یا اوراق مشارکت بی نام
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ساعت ۱۶/۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iranslal.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : ایران - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن