سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه عمران شهر جدید عالیشهر

شماره آگهی ۹-۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۱۷۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری پروژه شامل : اجرای قسمتی از معابر فاز ۴ با برآورد ۲۷.۵۱۴.۷۸۳.۱۸۴ ریال و تضمین ۱.۳۷۵.۷۴۰.۰۰۰ ریال ---- اجرای قسمتی از معابر فاز ۶ با برآورد ۱۹.۳۳۱.۹۱۳.۰۶۶ ریال و تضمین ۹۶۶.۵۹۶.۰۰۰ ریال ---- تکمیل پارک تابان فاز ۴ با برآورد ۲.۶۹۶.۸۷۳.۸۹۵ ریال و تضمین ۱۳۴.۸۴۴.۰۰۰ ریال --- تکمیل پارک بهاران فاز ۴ با برآورد ۳.۵۰۶.۸۶۳.۵۲۳ ریال و تضمین ۱۷۵.۳۴۴.۰۰۰ ریال ---- تکمیل پارک ابریشم فاز ۴ با برآورد ۱۷.۴۱۲.۲۸۳.۶۱۵ ریال و تضمین ۸۷۰.۶۱۵.۰۰۰ ریال ---- اجرای مسیر دوچرخه سوار فاز ۲ با برآورد ۳.۲۹۶.۵۱۲.۴۹۲ ریال و تضمین ۱۶۴.۸۲۶.۰۰۰ ریال --- احداث دیوار حفاظتی ضلع جنوبی گذر انقلاب فاز ۲ با برآورد ۱.۳۲۸.۶۲۸.۰۱۷ ریال و تضمین ۶۶.۴۳۲.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته راه و باند و با حداقل رتبه ۵ - رشته ابنیه و با حداقل رتبه ۵ -
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه معتبر در وجه شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۹ تا ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲ تا ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
آدرس خرید اسناد : بوشهر بزرگراه خلیج فارس شهر جدید عالیشهر بلوار زیتون شرکت سهامی عمران شهر جدید عالیشهر واحد امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن