سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان ایلام

شماره آگهی ۲۰/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۱۲۱۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی ساختمان اداری برق استان ایلام
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب ۱۹۰۴۰۵۱۹۳۰ بانک تجارت شعبه انقلاب ایلام / سپرده شركت در مناقصه ۱۳۰.۷۲۷.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۱۳۹۵/۰۷/۱۳ ساعت ۹ و جلسه دوم دو هفته بعد از جلسه اول
آدرس خرید اسناد : بلوار مدرس ـ شرکت توزیع نیروی برق استان ط دوم ـ واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک : واحد قراردادهای این شرکت
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.bargh-ilam.ir وب سایت
توضیحات : نوبت دوم دو مرحله ای
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن