سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان گلستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۱۲۴۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
برگزاری : استان گلستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۴۰۰۰ شاخه گاردریل با متعلقات مربوطه با برآورد ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۲۲.۵۰۰.۰۰۰ به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریزی به شماره حساب ۲۱۷۶۳۱۴۷۵۲۰۰۷ سیبا نزد بانک ملی شعبه مرکزی گرگان
تاریخ دریافت اسناد : از تارخی انتشار لغایت ۱۳۹۵/۰۶/۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : گرگان ابتدای خیابان شهید بهشتی مقابل اداره برق
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن