سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۱۲۳۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۱
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : مناقصه ۶۰۰۴/۹۵۰ - توان بهینه سازی پست های انتقال و فوق توزیع تحت بهره برداری شرکت برق منطقه ای اصفهان ----- ۶۰۰۵/۹۵۰ - احداث فونداسیون پایه های خطوط فوق توزیع فلارد پتروشیمی
شرایط : داشتن حداقل رتبه ۵ نیرو از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ساعت ۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ ساعت ۹ صبح
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اصفهان خیابان چهار باغ بالا دبیرخانه شرکت برق منطقه ای اصفهان
۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.EREC.CO.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن