سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۲۲۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اصلاحیه : احداث پایگاه سلامت شهری مولوی جوانرود با برآورد ۴.۲۲۷.۳۲۰.۰۴۵ ریال و تضمین ۲۱۲ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری شفا جوانرود با برآورد ۴.۲۲۷.۳۲۰.۰۴۵ ریال و تضمین ۲۱۳ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری مستقل شماره ۲ سرپل ذهاب با برآورد ۴.۲۸۹.۴۱۲.۱۹۷ ریال و تضمین ۲۱۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری مستقل شماره ۳ سرپل ذهاب با برآورد ۴.۲۸۹.۴۱۲.۱۹۷ ریال و تضمین ۲۱۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره ۲ سرپل ذهاب با برآورد ۴.۲۸۹.۴۱۲.۱۹۷ ریال و تضمین ۲۱۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره ۱ قصرشیرین با برآورد ۴.۵۴۱.۲۵۹.۵۷۱ ریال و تضمین ۲۲۸ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره ۲ قصرشیرین با برآورد ۴.۵۶۷.۴۶۲.۲۳۵ ریال و تضمین ۲۲۹ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه حمیل اسلام آباد غرب با برآورد ۴.۱۴۲.۸۶۹.۲۷۱ ریال و تضمین ۲۰۸ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره یک صحنه با برآورد ۴.۰۸۳.۶۴۶.۱۰۱ ریال و تضمین ۲۰۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره ۲ هرسین با برآورد ۴.۱۶۶.۲۴۹.۶۲۴ ریال و تضمین ۲۰۹ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه شماره ۲ کنگاور با برآورد ۴.۱۲۷.۲۳۱.۲۹۰ ریال و تضمین ۲۰۷ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه گواور شهرستان گیلانغرب با برآورد ۴.۲۹۸.۱۵۰.۳۷۸ ریال و تضمین ۲۱۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری ضمیمه گهواره شهرستان دالاهو با برآورد ۴.۰۸۲.۸۸۲.۰۵۲ ریال و تضمین ۲۰۵ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری شهید بهشتی سنقر با برآورد ۴.۱۲۶.۲۳۵.۸۵۹ ریال و تضمین ۲۰۷ میلیون ریال --- احداث پایگاه سلامت شهری شهید مطهری سنقر با برآورد ۴.۱۲۶.۲۳۵.۸۵۹ ریال و تضمین ۲۰۷ میلیون ریال
شرایط : حداقل رتبه ۵ ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۸۴۲۳۷۰۵۰۰۸ بانک ملی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : کرمانشاه خ سی متری دوم برج نوین ط دوم واحد ۶
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۸۳۳۸۳۶۳۴۹۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.sajar.mporg.ir وب سایت
توضیحات : اصلاحیه
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن