سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان - بندر امام خمینی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۲۱۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه احداث و بهره برداری از کریدور خطوط لوله انتقال روغن خوراکی عملایت سالانه ۶۰۰ هزار تن با برآورد ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : تصویر اساسنامه ، آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی - ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی مورد نیاز جهت تکمیل و بهره برداری طرح از قبیل گردش مالی - گواهی اعتبار از بانک یا موسسات دولتی - مالیات متوسط سا لانه - بیمه تامین اجتماعی قطعی یا علی الحساب پرداخت شده - درآمد ناخالص سالانه مستند بصورت وضعیتهای قطعی یا موقت - دارایی های ثابت ، مستند به اظهار مالیاتی یا گواهی بیمه دارایی ها یا دفاتر قا نونی و غیره ---- ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری های انجام شده طی ۵ سال گذشته ، یا ارایه تصاویر قراردادهای مرتبط و غیره --- ارائه حسن سابقه در فعالیت های بندری مربوط به قراردادهای مرتبط از سوی کارفرمایان قبلی --- ارائه هر گونه مستندی که باینگر توانایی سرمایه گذاری برای حضور در طرح فوق الاشاره باشد --- کلیه مدارک ارائه شه میبایست توسط صاحبین امضا مجاز شرکت طبق آخرین گواهی تغییرات شرکت مهر و امضا شود
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : استان خوزستان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی
۰۶۱۵۲۲۸-۴۰۰۱ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸-۲۲۲۶۹۰۰ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : آسیا - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن