سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۱۸۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصع عمومی خرید ۷۱۱ متر لوله چدن داکتیل ۹۰۰ میلیمتری و ۳۴۳۰ متر لوله چدن داکتیل ۱۰۰۰ میلیمتری همراه با واشر مربوطه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۲.۸۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب جاری شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ بانک ملی شعبه دکتر فاطمی به نام شرکت آب و فاضلاب استان تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خ دولت شرکت آب و فاضلاب جنوبشرقی استان تهران دبیرخانه مرکزی شرکت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی این شرکت
۰۲۱۳۶۲۷۰۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tpww.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - نوبت دوم - یک مرحله ای
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن