سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان کردستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۳۳۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان کردستان
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی یازی بلاغی به هبکی و سونج ـ کهریزه ایوبی و گردیگلان ـ نوبهار به قلندر ـ کانی نیاز ـ قوچاق در شهرستان نسقز بخش زیویه با برآورد ۵۰.۸۱۸.۳۳۷.۹۶۰ ریال ---- بهسازی وآسفالت راه روستایی بوالحسن ـ چومان ـ آلوت در شهرستان با برآورد ۷۱.۶۶۶.۶۲۱.۱۷۸ ریال ---- قطعه ۵ و ۶ پل هشتا د جفت بیجار ـ زنجان در شهرستان بیجار با برآورد ۲۱۷.۹۱۰.۳۰۸.۲۴۱ ریال ---- قطعه ۴ بیجار ـ زنجان و واریانت بیانلو در شهرستان بیجار با برآورد ۱۵۳.۵۶۸.۴۷۹.۵۸۳ ریال ---- بهسازی و آسفالت مسیر رووار ـ ژریژه و ماضی بن در شهرستان سرو آباد با برآورد ۲۷.۵۰۹.۰۷۷.۱۳۲ ریال ---- بهسازی و آسفالت راه روستایی قراطوره در شهرستان بیجار با برآورد ۱۲.۳۷۵.۳۳۲.۵۱۲ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ روز بعد از نشر آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نسل فردا
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن