سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه راه و شهرسازی استان لرستان

شماره آگهی ۱۰/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه آسفالت راههای روستایی شهرستان پلدختر (محورهای خلیل اکبر به دهلیج - اسلام آباد - دارباغه - فرعی های واشیان - فرعی های تنگ فنی - چال کل - فرعی های چولهول) به طول ۳۰ کیلومتر و عرض ۵.۵ متر با برآورد ۳۰.۴۹۱.۳۰۸.۸۹۱ ریال و تضمین ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی و آسفالت راههای روستایی خرم آباد - بیرانشهر (باقله کوب - تپه گچی - بیران شهر به کاسیان - سراب داراب - موسیوندی - سیاه چل - ورونی - اسکین رباط - داربلوط - میراحمدی و فرعی ها و ...) بطول ۲۸ کیلومتر و عرص ۵/۵ متر با برآورد ۳۰.۴۶۰.۲۴۶.۱۳۹ ریال و تضمین ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- بهسازی و آسفالت راههای روستایی شهرستان کوهدشت (کمره میشنان - قرعلیوند - ضرون - کوهنانی - شیخ عالی - تنگ شیرز و ... بطول کلی ۳۸ کیلومتر و عرض ۵/۵ متر با برآورد ۴۳.۹۴۹.۹۱۴.۳۸۰ ریال و تضمین ۲.۰۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- آسفالت راههای روستایی شهرستان خرم آباد (وارک - سراب یاس - دیناروند - پل بابا حسین - کاکاشرف - شوراب فرعی های سپید دشت و ... ) بطول کلی ۲۴ کیلومتر و عرض ۵/۵ متر با برآورد ۲۳.۶۷۷.۰۶۷.۶۰۲ ریال و تضمین ۱.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : کلیه شرکتهای مناقصه گر بایستی داراای گواهینامه صلاحیت معتبر ثبت شده در سامانه ساجار باشند و نیز از آخرین آگهی تغییرات بیش از دو سال نگذشته باشد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واقع در تقاطع خیابان جلال آل احمد و بلوار ۶۰ متری
۰۶۶۳۳۲۰۱۸۹۰ تلفن - فکس
- ایمیل www.rul.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : آفرینش - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن