سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری از شبکه های آبیاری ناحیه شمال خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۲۴۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری عملیات شن ریزی جاده های سرویس کانال های آبیاری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۸۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز نقدی به حساب جاری ۳۳۵۷۲ نزد بانک تجارت شعبه سوم شعبان دزفول یا چک تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دزفول روبروی پایگاه هوایی شبکه های آبیاری ناحیه شمال
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۲۴۲۰۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن