مناقصه خرید ۶۰۱۲ متر لوله GRP فاضلابی و ۵۰۱ عدد آب و فاضلاب شیراز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب شیراز

کد آریاتندر : ۹۵۰۶۳۱۳۴۶۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ۶۰۱۲ متر لوله GRP فاضلابی و ۵۰۱ عدد کوپلر مربوطه** (( شیرااز ))**
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۶-۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۷-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۷-۱۷
آدرس خرید اسناد : شيراز- خيابان ساحلي- شرقی پل حر - اداره مرکزی شركت آب و فاضلاب شيراز- دبير خانه شرکت
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۲۸۱۱۵۶-۸ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۰-۱۷ ---- آگهی مناقصه عمومی دومرحله‌ای به شماره ۲۴۹۸۵/۴۱۴ مورخ ۲۴/۰۶/۹۵ شرکت آب و فاضلاب شيراز در نظر دارد از طريق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله‌ای، “خريد ۶۰۱۲ متر لوله GRP فاضلابی و ۵۰۱ عدد کوپلر مربوطه “ را براساس شرايط فنی اعلام شده در اسناد مناقصه به فروشندگان و تامين کنندگان واجد شرايط واگذار نمايد. ۱- محل تحويل : در سطح شهر شيراز ۲– مدت تحويل : ۶ (شش) ماه . ۳– محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادات: شيراز- خيابان ساحلي- شرقی پل حر - اداره مرکزی شركت آب و فاضلاب شيراز- دبير خانه شرکت تلفن: ۸-۲۲۸۱۱۵۶-۰۷۱۳ ۴– برآورد اوليه : اعلام نمي‌گردد. ۵- تاريخ شروع فروش اسناد: ۲۸/۰۶/۹۵ ۶– تاريخ نهائی دريافت اسناد مناقصه توسط متقاضي: ۳۱/۰۶/۹۵ ۷– تاريخ نهائی عودت اسناد مناقصه تكميل شده توسط مناقصه‌گر: تا ساعت ۸:۳۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۷/۰۷/۹۵ ۸- تاريخ بازگشايی پاكات مرحله اول: رأس ساعت ۹:۳۰ صبح روز ‌شنبه مورخ ۱۷/۰۷/۹۵ ۹-به مداركی كه فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و مداركی كه بعد از انقضاء‌ مدت مقرر در اين آگهی واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. ۱۰- مناقصه به صورت عمومی دومرحله‌ای برگزار واعتبار آن از محل اعتبارات جاری شركت مي‌باشد. ۱۱- مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال ۱۲- قيمت اسناد: ۰۰۰ ۴۰۰ (ريال) واريز به حساب شماره ۰۱۰۵۶۹۹۰۲۲۰۰۴ بانك ملي‌مركزی بنام شركت آب‌و‌فاضلاب شيراز. ۱۳- نوع تضمين شركت در مناقصه: مي‌بايستی به يكی از صورتهای تضمين مورد تأييد كارفرما، ضمانتنامه بانكی، واريز به حساب شركت، چك بانكی تضمينی به نفع كارفرما تهيه و تسليم گردد. ۱۴- ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است. *وب سايت جهت اطلاعات بيشتر آگهی مناقصه www.tender.nww.co.ir, www.abfa-shiraz.com http://iets.mporg-ir مي‌باشد. *با توجه به الزام ثبت اطلاعات مناقصات در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كليه شركت كنندگان در مناقصه مي‌بايست در پايگاه مذكور به آدرس ذيل ثبت نام و كد كاربری دريافت نمايند و همراه با پاكات پيشنهاد خود كد كاربری را تحويل دهند. http://iets.mporg.ir شرکت آب وفاضلاب شيراز
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن