مناقصه عملیات تهیه، طبخ، سرو و توزیع غذای کارکنان پتروشیمی پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۰۵/۹۵/۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۶۳۱۵۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تهیه، طبخ، سرو و توزیع غذای کارکنان پتروشیمی اروند به مدت یکسال
شرایط : ارائه مدارک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت مندرج در زونامه رسمی ، کد اقتصادی و شناسه ملی --- ارائه حداقل یک یا سه فقره تصویر مصدق مفاصا حساب تامین اجتماعی مشابه با موضوع مناقصه جمعا به میزان ۴۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال که در پنج سال گذشته به اتمام رسیده باشد و یا ارائه گواهی قرارداد مشابه از سوی کارفرما به میزان اعلام شده باشد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت / سپرده شركت در مناقصه ۲۳۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه نقد به شماره حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ نزد بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خوزستان شهرستان بندر ماهشهر سایت ۳ منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۲-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۰-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.arvandpvc.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : کیهان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن