مناقصه DERRICK EXTND ING HYDRAULC CYLINDER ASS.NO 117-045-14 FOR RIG پیرا حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پیرا حفاری ایران

شماره آگهی ۳۸۲-۳-۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۰۵۶۳۴
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه DERRICK EXTND ING HYDRAULC CYLINDER ASS.NO ۱۱۷-۰۴۵-۱۴ FOR RIG ۱۰۶
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از درج آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهوازمیدان خرمکوشک جنب مجتمع قضایی شهید تندگویان
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۳۴۱۲۴۷۷۲۲-۳۴۱۲۵۰۵۳ تلفن ۰۶۱۳۲۲۵۷۷۷۳ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای -نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن