سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه شهید چمران اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۰۵۶۳۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری انجام خدمات تنظیف خوابگاه های دانشجویی و مجتمع خوابگاهی دانشجویان و حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی، همراه با ارزیابی کیفی در سال ۱۳۹۵ با برآورد ۲۳,۰۱۳,۵۷۹,۸۸۸
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۶۰۰.۰۰۰ ریال غیر قابل استرداد به حساب شماره ۲۱۷۷۲۷۲۲۰۵۰۰۳ بهنام رابط تمرکز وجوه فروش جزوات و نشریات نزد بانک ملی شعبه شهردانشگاهی / سپرده شركت در مناقصه ۱.۲۰۰.۶۷۸.۹۹۴ ریال به حساب جاری شماره ۰۱۰۵۳۴۹۷۲۹۰۰۷ به نام سپرده جاری دانشگاه نزد بانک ملی شعبه شهر دانشگاهی یا ضمانتنامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۰۱/۰۶/۱۳۹۴ تا ۰۴/۰۶/۱۳۹۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : اهواز ، بلوار گلستان ، ساختمان مرکزی ، طبقه اول اتاق ۵۱ اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک : اهواز ، بلوار گلستان ، ساختمان مرکزی ، طبقه اول اتاق ۵۱ اداره قراردادها
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - تجدید
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن