مناقصه جاروکشی، تنظیف و جمع آوری مواد جارو شده و شهرداری دزفول - منطقه یک
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری دزفول - منطقه یک

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۰۵۶۲۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه جاروکشی، تنظیف و جمع آوری مواد جارو شده و حمل آن مواد با برآورد ۱۴,۴۲۵,۵۶۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۶۰۶۲۱۱۶۰۰۶ به نام منطقه یک شهرداری دزفول نزد بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۷۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ الی ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ ساعت ۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ساعت ۱۲:۳۰
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهای شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۴۲۲۲۷۰۶۰ تلفن ۰۶۱-۴۲۲۴۰۲۰۱۷ فکس
- ایمیل http://www.dezful.ir وب سایت
توضیحات : تجدید - یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن