مناقصه کلیه امور مربوط به لنرژی (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه

شماره آگهی ۵۵۷۳۴/۱۲/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۰۵۱۷۰۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزاری : استان آذربایجان غربی
 
شرح آگهی : مناقصه کلیه امور مربوط به لنرژی (رختشویخانه) مرکز آموزشی درمانی امام خمینی ارومیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۲۱۷۸۴۹۰۰۱۲۰۰۷ نزد بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب سپهر ۰۱۰۷۵۴۶۸۹۶۰۰۶ نزد بانک صادرات
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۱۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۲۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ ساعت ۱۱ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه حراست
۰۴۴۳۱۹۸۸۲۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// www.iets.mprog.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن