مناقصه اندازه گیری کمی و کیفی آلاینده های پساب شرکت پتروشیمی اروند
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پتروشیمی اروند

شماره آگهی ۰۰۲/۹۵/۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۰۵۶۳۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۰۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه اندازه گیری کمی و کیفی آلاینده های پساب شرکت پتروشیمی اروند بصورت روزانه توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست
شرایط : ارائه مدرک ثبتی شرکت حاوی تصاویر مصدق اساسنامه ، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت ـ ارائه حداقل یک یا حداکثر پنج فقره قرارداد مشابه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ، چک تضمین شده بانیک و یا واریز وجه نقد به حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ بانک تجارت شعبه شرکت پتروشیمی اروند
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ لغایت ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۲-۰۶۱۵۲۱۲۶۴۷۰ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن