سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۲۸۷۳.۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۳۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین غذای گرم کارکنان انبار نفت شهید تندگویان واقع در زنجان شامل تعداد پرسیون حدودی یکسال برابر ۲۲۹۰۷ پرس بوده با برآورد ۲۷,۹۵۲,۳۰۰,۰۰۰
شرایط : مدارک لازم برای رستوران های : ارائه صلاحیت - احراز امتیاز قابل قبول حداقل ۶۰ براساس معیارهای ارزیابی ساده توانمندی بهداشتی ایمنی و زیست محیطی hse - داشتن سابقه کار --- مدارک برای اشخاص حقوقی : دارای شخصیت حقوقی - ارائه کد شناسنامه ملی و کد اقتصادی - ارائکه کد ثبت شده شرکت ها - صلاحیت از اداره کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۳۹.۷۶۱.۵۰۰ به صورت ضمانتنامه بانکی واریز به حساب جاری بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۲۵۱/۸۱ بهنام شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : زنجان میدان آزادی خ نفت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن