سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه زنجان

شماره آگهی ۲۷۸۳/۱۳۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۳۶۵۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهای استیجاری مورد نیاز در شهرستانهای زنجان - ابهر (هشت دستگاه)
شرایط : تایییدیه اتحادیه صنف موسسات حمل و نقل درونشهری زنجان (جهت موسسات کرایه اتومبیل --- پروانه کسب معتبر دارای کد شناسه صنفی شمراه پروانه جهت موسسات کرایه اتومبیل--- احرار امتیاز قابل قبول در ارزیابی کیفی و HSE --- گزارشهای خوداظهاری
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریزی به حساب جاری بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۲۵۱/۸۱ به نام شرکت ملی پخش با کد شناسه ۱۰۷۲۵۰۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ ستهن ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : زنجان میدان آزادی خیابان نفت
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۲۳۰۴۸۱۱۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن