سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۵۱۰۳۷۰۰۰۱۰۴ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۳۱۶۰۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه مجموعه صالح آباد شهرستان ارسنجان با برآورد ۱۵,۵۳۴,۴۳۵,۷۱۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب سیبا شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت / سپرده شركت در مناقصه ۷۷۶.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستیای استان فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ تا ساعت ۱۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ساعت ۱۲
آدرس خرید اسناد : شیراز بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
آدرس ارسال مدارک : شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
۰۷۱۱۳۲۲۹۰۴۱۶-۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.setadiran.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن