سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۳۴/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۴۳۶۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه PIPE ۹ عدد باتضمین: ۱.۱۳۵.۲۰۴.۳۰۸ ریال --- ANTHRACITEFOR COOLING TOWER یک عدد با تضمین: ۴۵۰.۰۰۰.۰۰ ریال --- SAND FOR FILTRATION SYSTEM ۲ عدد با تضمین: ۱۵۰.۷۵۰.۰۰۰ ریال --- لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی ۸ عدد با تضمین: ۵۷.۵۵۵.۸۰۰ ریال--- OXYGEN&CHLORINE CYLINDER ۴ عدد با تضمین: ۱.۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- CNCPLATE DRILINGM/C ۲ عدد با تضمین: ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- سیستم برق اضطراری صنعتی و تثبیت کننده ولتاژ یک عدد با تضمین: ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ریال --- ۴۰۰V,MOTOR CONTROL SW/BOARD یک عدد با تضمین: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از درج آگهي نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : تجارت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن