سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش نفت آبادان

شماره آگهی ۳۶/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۴۷۵۸
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه g۱۴/۹۱۴۳۴۰۰۲۹۵-۹۰-۴۰ : دستگاه بورینگ ماشین افقی با تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- g۱۶/۹۴۲۳۴۰۰۰۱۰-۹۰-۳۸ : سیمان نسوز با تضمین ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---:s۰۲/۹۲۱۵۲۰۰۰۲۸-۹۰-۳۸ heatexchanger با تضمین ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- s۰۲/۹۵۱۴۰۰۰۰۶۶-۹۰-۳۸ : set of ۳۶۷steelu-tube با تضمین ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- s۰۴/۹۵۳۳۰۱۸-۹۰-۰۱ : p/f fmc marinelodingarms با تضمین ۱۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ریال ----s۰۵/۹۲۱۱۱۵۱-۹۰-۴۸ : blade با تضمین ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵ روز پس از آخرین مهلت دریافت مناقصه
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل www.abadan-ref.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن