سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۸۴۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه عملیات تکمیلی شبکه توزیع روستاهای نوبند، تیرور و بهمنی(مجتمع آبرسانی شهوار- جانشینی)از توابع شهرستا
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۸-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۸-۱۵
آدرس خرید اسناد : اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۱-۱۰ ---- آگهی مناقصه عمومی دو مرحله اي ۱: نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان ۲: آدرس دستگاه مناقصه گزار : بندرعباس - بلوار امام حسين (ع) جنب اداره استاندارد شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۳: موضوع مناقصه : عمليات تکميلی شبکه توزيع روستاهای نوبند، تيرور و بهمنی(مجتمع آبرسانی شهوار- جانشينی)از توابع شهرستان ميناب. ۴    : ناظر پروژه : شرکت مهندسين مشاور پارس پژوه آب -    ۵:مبلغ برآورد اوليه: مبلغ برآورد اوليه: ۱۵,۴۵۸,۲۴۹,۵۱۱ ريال (بر اساس فهرست بهای خطوط انتقال و توزيع آب روستايی و تجهيز و برچيدن سال ۹۵) ۶ : نوع تضمين شركت در مناقصه : ضمانت نامه های مقرر در ماده ۴آئين نامه تضمين معاملات دولتی سال۹۴ بشرح مندرج در اسناد مناقصه ۷ : مبلغ تضمين شركت در مناقصه : ۷۷۲۹۱۲۴۷۶ ريال ۸: قيمت اسناد مناقصه و شماره حساب : واريز مبلغ ۰۰۰/۵۰۰ ريال به حساب سپهر شماره ۲۱۹۵۲۱۵۴۹۱۰۰۵ بانك صادرات شعبه سه راه آزادگان بندرعباس بنام دستگاه مناقصه گزار ۹: مهلت فروش اسناد مناقصه: ۱۷/۷/۹۵ لغايت ۲۶/۷/۹۵ ۱۰ : محل دريافت اسناد مناقصه: اداره حقوقی و قراردادها و رسيدگی به شكايات ۱۱: محل ومهلت تحويل پاكات : دبيرخانه شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان- مورخ ۱۰/۸/۹۵ پايان ساعت اداري ۱۲: مكان بازگشائی پاكات : سالن كنفرانس شركت آب وفاضلاب روستائی هرمزگان ۱۳: تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی کيفي: : ۱۱/۸/۹۵ ساعت ۱۰ صبح* تاريخ بازگشائی پيشنهادات جهت ارزيابی فنی بازرگاني: ۱۲/۸/۹۵ ساعت ۱۰ صبح * تاريخ بازگشائی پيشنهادات مالي: ۱۵/۸/۹۵ ساعت ۱۰ صبح ۱۴ : دارا بودن حداقل پايه ۵ رشته آب جهت شركت كنندگان در مناقصه الزامی ميباشد. ۱۵: حداقل تعداد مناقصه گران جهت بازگشائی پيشنهادات تحويل دو پاكت ميباشد. ۱۶: ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است. ۱۷: آگهی فوق در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور و سايت مناقصه و مزايده شركت مهندسی آبفای كشور به آدرس- Iets.mporg.ir tender.nww.co.irدرج خواهد شد. ۱۸: جهت اطلاع بيشترميتوانيد به سايت شركت به آدرس www. abfarhor.ir مراجعه نمائيد. تذكر: به پيشنهادهای فاقد سپرده، سپرده مخدوش، سپرده كمتر از ميزان مقرر، چك شخصی و نظاير آن و يا فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايی كه پس از مهلت مقرر ارسال شود مطلقا" ترتيب اثر داده نخواهد شد. ارائه شماره اقتصادی و شناسه ملی و رعايت الزامات ايمنی توسط كليه مناقصه گران الزامی ميباشد.     شركت آب و فاضلاب روستائی استان هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن