سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب منطقه 6 شهر تهران

کد آریاتندر : ۹۵۰۷۱۸۴۸۸۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و تحویل لوله پلی اتیلن در اقطار ۲۰ الی ۴۰۰ میلیمتر PN۱۰ به مقدار ۴۳۱۶۰ متر .
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب جاری ۴۱/۴۲۱۹۲۷۷۹ بانک ملت شعبه شهرری در وجه شرکت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۷-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۸-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵-۰۸-۱۶
آدرس خرید اسناد : شركت به نشانی تهران – شهرری – خيابان ۲۴ متری(زكريای رازی) مراجعه و نسبت به دريافت اسناد
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۵-۱۱-۱۰ ---- تجدید شده ---مبلغ‌ تضمين‌ شركت‌ در مناقصه‌ : به ميزان ۴۰۰ر۸۱۹ر۲۷۳ريال می باشد که شرکت کنندگان در مناقصه می توانند بصورت واريز نقدی به حساب جاری شماره ۰۱۰۷۸۰۷۸۷۴۰۰۰ نزد بانك ملی شعبه بلوار شهرری يا ضمانتنامه بانكی و يا چك بانكی تضمينی به نام شركت آب و فاضلاب منطقه شش شهر تهران تهيه و ضميمه پيشنهاد به دستگاه مناقصه گزار تسليم نمايد.به پيشنهادهای فاقد مهر و امضاء ، مشروط ، مخدوش ، فاقد سپرده و سپرده های مخدوش يا سپرده های كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصی و نظاير آن و همچنين پيشنهاداتی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل گردد مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن