مناقصه حمل شهری ذرت از ایستگاه های ذرت خشک کنی پشتیبانی امور دام کشور
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پشتیبانی امور دام کشور

شماره آگهی ۳۶/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۵۶۵۶
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه حمل شهری ذرت از ایستگاه های ذرت خشک کنی به انبارهای بورس
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب ۲۱۶۳۹۸۲۲۰۳۰۰۱ / سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰ میلیون ریال به صورت ضماننامه بانکی یا واریز نقدی به حساب ۲۱۷۳۹۸۲۲۰۳۰۰۸ بانک ملی ایران یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ساعت ۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ساعت ۱۴
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : اهواز کیانپارس خ سروش شرقی نبش اردیبهشت
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه سازمان
۰۶۱۳۳۳۶۳۴۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iranslal.com وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن