مناقصه خدمات مربوط به تامین و حمل روزانه 200 متر شرکت ملی حفاری ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شرکت ملی حفاری ایران

شماره آگهی ۴۸۷۳-۰۶/۳۳/۹۵ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۵۵۶۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات مربوط به تامین و حمل روزانه ۲۰۰ متر مکعب آب غیر آشامیدنی بوسیله تانکر ویژه حمل آب مورد نیاز خود
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ تا ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز بلوار پاسداران جنب ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول سالن a اتاق شماره ۲۰۳
آدرس ارسال مدارک : اهواز بلوار پاسداران جنب ساختمان مرکزی شرکت ملی حفاری ایران ساختمان پایگاه عملیاتی طبقه اول سالن a اتاق شماره ۲۰۳
- تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن