مناقصه تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی ، الکترونیکی بنادر و دریانوردی استان خوزستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنادر و دریانوردی استان خوزستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۵۶۵۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیر ، سرویس و نگهداری تجهیزات مخابراتی ، الکترونیکی بندر امام خمینی ره و بنادر تابعه
شرایط : حداقل رتبه ۵ رشته ارتباطات یا تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۶۴۵۲۲۱۰۰۰۷ نزد بانک ملی شعبه تاسیسات بندری کد بانک ۶۹۹۱ / سپرده شركت در مناقصه ۱ میلیارد ریال واریز به حساب شماره ۲۱۹۶۴۵۲۲۰۳۰۰۲ نزد بانک صادرات شعبه تاسیسات بندر امام خمینی یا شماره شبا ir۱۳۰۱۹۰۰۰۰۰۰۲۱۹۶۴۵۲۲۰۳۰۰۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ الی ۱۳۹۵/۰۸/۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : بندر امام خمینی دبیرخانه امور حقوقی ط دوم ساختمان مرکزی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه واقع در طبقه همکف ساختمان مرکزی
۰۶۱۵۲۲۸-۴۰۰۱ تلفن ۰۶۱۵۲۲۸۲۲۲۶۹۰۰ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن