مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات اجرایی آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۹۴۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی عملیات اجرایی احداث خطوط انتقال آب چدن داکتیل به قطر ۸۰۰ میلیمتر با برآورد ۳,۷۱۴,۷۳۱,۶۸۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۷۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۱۸۵.۸۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر صادره از بانکهای رسمی و موسسات مالی یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۵۱۶۱۳۰۲۰۰۴ نزد بانک ملی شعبه دکتر فاطمی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ساعت ۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : ورامین مجتمع ادارات خ دولت دبیرخانه سازمان
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه مرکزی
۰۲۱۳۶۲۷۰۰۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت اول
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن