مناقصه تجدید مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری پخش فرآورده های نفتی ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران

شماره آگهی ۱۴۶۳۱۹۱ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۹۱۳۷
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه تجدید مناقصه واگذاری امور عملیات انبار، خدمات و نگهداری در ستاد نواحی و سوختگیری های هواپیمائی نوهشر و رامسر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس با برآورد ۱۸,۶۳۸,۰۳۷,۶۵۷
شرایط : گواهی صلاحیت انجام کار دارای اعتبار از اداره کار و تعاون و امور اجتماعی - گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کار تعاون و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ ۹۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال دارای اعتبار سه ماهه و یا واریز وجه نقد به حساب شماره ۴۱۲۰۰۱۶۱۰۰۰۰۷ بانک ملی مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸ و یا شماره حساب جاری جام ۹۲۰۰۰۱۶۱/۷۷ نزد بانک ملت مرکزی چالوس با کد شناسه ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۲۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ساعت ۱۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۹:۳۰ صبح
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۵۹۷۵۵ داخلی ۳۴۶ یا ۳۲۳ تلفن - فکس
- ایمیل http://CHALOOS.NIOPDC.IR وب سایت
توضیحات : نوبت دوم - یک مرحله ای- تجدید
منابع : ابتکار - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن