مناقصه واگذاری اداره امور جایگاهای شرکتی 1 و 2 بنزین پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۷۲۹۵۳۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری اداره امور جایگاهای شرکتی ۱ و ۲ بنزین بروجرد : واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی شماره یک بنزین بروجرد به مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی شماره دو بنزین بروجرد به مبلغ ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : دارا بودن صلاحیت مربوطه از اداره کار و امور اجتماعی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ارائه رسید وجه به حساب جام بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۳۵۱/۸۸ با کد شناسه ۳۵۱۶۱ یا ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ ساعت ۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خرم آباد خیابان شریعتی
۰۶۶۳۳۳۳۵۸۵۰-۳۳۳۰۳۰۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان لرستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن