سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۲۲/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۶۲۱۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید تجهیزات ذخیره سازی و پشتیبان گیری اطلاعات
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۴۷.۴۵۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ پاکات الف
آدرس خرید اسناد : بخش چوار
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه کمیسیون مناقصات
۰۸۴۳۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای نوبت دوم اعلام نتیجه ارزیابی کیفی ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ـ اعلان نتیجه ارزیابی فنی ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
منابع : مردم سالاری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن