سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بهره برداری نفت و گاز آغاجاری

شماره آگهی ۰۴۴/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۶۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه خریداری فلنج در کلاسهای مختلف به تعداد ۵۵۰ عدد شامل: w.n.flange size ۴ ۱/۱۶,۷ ۱/۱۶. ۸ . ۱۰ . ۱۲, ۱۶, ۲۰,۲۴ , ۲۶, ۳۰,۳۶
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۰۹.۶۵۰.۰۰۰ ریال بصورت ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۴ v,c `s hc hkjahv k,fj n,l
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : شهرستان امیدیه بلوار نفت
آدرس ارسال مدارک :
۰۶۱۵۲۶۲۲۲۹۲ تلفن ۰۶۱۵۲۶۲۲۶۸۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : نوبت اول دو مرحله ای
منابع : امتیاز - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن