سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

شماره آگهی ۹۵/۰۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۶۵۲۵
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی اجرای عملیات شبکه گازرسانی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
شرایط : پایه ۵ تاسیسات و تجهیزات
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب شماره ۲۱۷۷۲۸۲۲۱۴۰۰۳ نزد بانک ملی یاران / سپرده شركت در مناقصه ۳۱۴.۱۷۰.۱۷۲ ریال به صورت نقد به حساب ۱۰۴۹۳۷۳۳۶۴ یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵-۰۸-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵-۰۸-۲۲ ساعت ۱۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خرمشهر- بلوار علی ابن ابيطالب (ع) - دانشگاه علوم و فنون دريايی خرمشهر- ساختمان مركزي– حوزه رياست، اداره امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک : امور قراردادها
۰۶۱۵۳۵۳۰۵۵۷ تلفن ۰۶۱۵۳۵۳۰۵۵۷ فکس
- ایمیل http://www.iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : یک مرحله ای - نوبت دوم
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن