مناقصه 31-95- خرید کابل خودنگهدار 20 کیلو ولت با تضمین توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۶۵۴۰
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزاری : استان چهارمحال و بختیاری
 
شرح آگهی : مناقصه ۳۱-۹۵- خرید کابل خودنگهدار ۲۰ کیلو ولت با تضمین ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ----۳۲-۹۵- احداث شبکه تک تیری پراکنده شهرستان بروجن با تضمین ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۳-۹۵- خرید سکسیونر هوایی sf۶ موتوردار با تضمین ۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۳۴-۹۵- خرید ریکلوزر عایق جامد با تضمین ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۵-۹۵- احداث شبکه تک تیری ۲ پراکنده شهرستان شهر کرد با تضمین ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۲۴-۹۵- تبدیل خط تک مداره به دو مداره حفاصل شهرداری تا خانه معلم شهر لردگان با تضمین ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۲-۹۵- احداث خط دو مداره کابل خود نگهدار فشار متوسط از میدان قمر بنی هاشم تا میدان معلم شهر کرد با تضمین ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سیبا شماره ۰۱۰۴۷۷۷۴۵۰۰۰۲ نزد بانک ملی مرکزی شعبه شهر کرد / سپرده شركت در مناقصه به حساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۰ صبح
آدرس خرید اسناد : شهرکرد بلوار شریعتی تقاطع خیابان فردوسی امور بازرگانی اداره تدارکات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه شرکت
۰۳۸۳۲۲۲۶۲۷۷ تلفن ۰۳۸۳۲۲۲۶۲۷۷ فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان چهارمحال و بخت
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن