سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب روستایی استان فارس

شماره آگهی ۲۰۰۹۵۱۰۳۷۰۰۰۱۰۷ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۶۶۰۳
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی پروژه مجموعه بکر کوهستان شهرستان داراب با برآورد ۶,۴۴۹,۴۱۶,۸۷۷
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ريال به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۱۲۸۰۰۹ بانک ملی شعبه مرکزی شیراز به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس / سپرده شركت در مناقصه ضمانت نامه بانکی و یا واریز وجه نقد به حساب سیبا به شماره ۲۱۷۵۲۱۳۰۰۹۰۰۵ نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی به نام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس به مبلغ ۳۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ريال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شیراز- بولوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
آدرس ارسال مدارک : شیراز- بولوار جمهوری اسلامی جنب مجتمع فرهنگی کریمخان
۰۲۱۸۵۱۹۳۷۶۸-۸۸۹۶۹۷۳۷-۲۷۳۱۳۱۳۱-۰۷۱۳۲۲۹۰۴۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل www.setadiran.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول - یک مرحله ای
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن