سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

شماره آگهی ۱۶/۹۵ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۸۶۳۲
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه ارزیابی کیفی خرید تجهیزات و ادوات آشپزخانه رستوران منطقه پارس یک
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بوشهر عسلویه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۲-۰۷۷۳۱۳۷۲۱۵۰-۴ تلفن ۰۷۷۳۱۳۲۷۱۵۵ فکس
- ایمیل http://iets.mporg.ir وب سایت
توضیحات : دو مرحله ای - تجدید
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن