سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه تربیت مدرس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۵۰۸۰۸۷۳۱
انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۸
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب خوابگاه های دانشجویی به مدت یکسال
شرایط : گواهی صلاحیت کار از وزارت کار و امور اجتماعی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۵۰.۰۰۰ ریال به حساب شماره ۱۴۳۳۹۵۳۱۶ بانک تجرات شعبه تربیت مدرس کلیه شعب بانک تجارت
تاریخ دریافت اسناد : یک هفته از تاریخ درج آگهی
تاریخ ارسال مدارک : یک هفته پس از اتمام مهلت
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران جلال آل احمد پل نصر دانشگاه تربیت مدرس ساختمان مرکزی اتاق ۲۳۹
آدرس ارسال مدارک : تهران جلال آل احمد پل نصر دانشگاه تربیت مدرس ساختمان مرکزی اتاق ۲۳۹
۰۲۱۸۲۸۸۳۲۶۵ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.modares.ac.ir وب سایت
توضیحات : نوبت اول
منابع : نشریات استان قم
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن